Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Støre-regjeringen signaliserer at de ønsker å fjerne deler av de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren. Dette er tiltak som har hjulpet på konkurransesituasjonen, viser en rapport fra Landbruksdirektoratet og Konkurransetilsynet. Å fjerne disse kan i praksis bety dyrere mat og dårligere utvalg.\n\n – I butikken vil sluttsummen på kassalappen bli høyere dersom regjeringen svekker konkurransen i meierisektoren, og det synes jeg er utfordrende. Regjeringen gjør nå flere små grep som bidrar til økt prisvekst i butikkene, sier Lene Westgaard-Halle. \n\nForslaget kan bety kroken på døren for Rørosmeieriene, Synnøve Finden og Q-meierier. Høyre mener regjeringen må snu og lytte til fagfolk og næringen. \n\nLes mer her 👇

Postet:
2023-01-25 10:25:13

Delt innhold:
Høyre bekymret for meierikonkurransen
Dersom regjeringen fjerner de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren, frykter Høyre og de små meieriene for høyere priser. Tine tror det blir motsatt.