Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Betyr vern noe for denne regjeringen? https://t.co/z74FhUfjzm

Postet:
2023-01-25 09:00:27

Delt innhold:
Vil finne ei løysing for E6 og endre vernet av Lågendeltaet. Møter motstand.
Klima- og miljøministeren opnar for å endre vernet for Lågendeltaet. Spiker i kista, hårreisande og urovekkande bagatellisering, er nokon av reaksjonane.