Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Hvordan få med alle barn og unge i fritidsaktiviteter? ⛹️‍♀️🤸⛷🤾\n\nBarne- og familieminister Kjersti Toppe har besøkt Tønsberg kommune. De har en "fritidskonto" - som foreldre til barn i lavinntektsfamilier kan bruke for å betale medlemsavgifter og treningskontingenter. På den måten kan barn i fattige familier delta på aktiviteter helt gratis. «Fritidskontoen» i Tønsberg er et resultat av tett samarbeid mellom kommune og frivillighet🤝👫\n\nI tillegg til støtte fra frivilligheten mottar Tønsberg også tilskudd til fritidskontoene gjennom ordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Gjennom denne ordningen kan kommuner og organisasjoner blant annet søke om midler til en lokal "fritidskasse" - eller "fritidskonto" - som skal gå til å dekke utgifter for deltakelse på fritidsaktiviteter for barn og unge. Hele tilskuddsordningen er i 2023 på mer enn 660 millioner kroner. I 2022 og 2023 har regjeringen styrket tilskuddsordningen med til sammen 181 millioner kroner.\n\nHer kan du lese om tilskuddsordningen: https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

Postet:
2023-01-23 18:01:08

Delt innhold:
- Et eksempel til etterfølgelse - Tønsberg kommune
Kjersti Toppe viste stor interesse for Friskus og fritidskontoen i Tønsberg kommune. Her sammen med Caroline Mydland og Randi Vermelid. Tønsberg har lykkes godt med å få barn og unge fra familier med lav inntekt inkludert i fritidsaktiviteter. I dag besøkte barne- og familieminister Kjersti Top...