Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
All forskning viser at jordmorstyrte enheter som ABC er lønnsomme, de forebygger komplikasjoner og gir gode fødselsopplevelser. Men fødselsomsorg ser ikke lønnsom ut i finansieringsmodellen til helseforetakene. Dette er et kutt som kanskje ser lønnsomt ut på papiret, men som er et tap for jordmorfaget, fødetilbudet i Oslo og tilgangen til jordmødre på OUS.\n\n#barselopprøret #barselbrølet #fødselsomsorg

Emneknagger:

Postet:
2023-01-24 19:06:16