Person / Aktør:
Kirsti Bergstø
Kirsti Bergstø
Parti: SV

Innlegg:
Arbeidslinja har blitt ei fattigdomslinje. I mange år har de største partiene, også Arbeiderpartiet, vært mer redd for at noen skulle få litt for mye i trygd enn for at barn skal vokse opp i fattigdom. "Det skal lønne seg å jobbe" hjelper lite som begrunnelse for lave ytelser for folk som faktisk ikke kan jobbe. Det gjør ikke sjuke folk friske, men fattige. \n\nDerfor er det bra at det nå er en voksende debatt om arbeidslinja og ytelser i Ap, men skuffende at Tonje Brenna har gått ut mot økning av barnetrygda. Økt barnetrygd er det grepet som fungerer best om målet er at færre unger skal vokse opp i fattigdom. Det er et omfordelende bidrag til alle som har barn og sikrer brød og bukser sjøl om foreldres helse, arbeid eller livssituasjon endres. \n\nSV vil fortsette å øke barnetrygda og jobber for ytelser folk kan leve av. Hvis Tonje Brenna og Ap vil bekjempe fattigdom og forskjeller må de bli med!\n\nhttps://www.vl.no/nyheter/2023/01/19/paradoks-at-tonje-brenna-ikke-vil-oke-barnetrygd-nar-ap-feiret-okning-i-fjor/?fbclid=IwAR0DQhmf4BU_FBm4I0eFdAX_Y_VRjxX1oiCj-2QJ8HJVavFfEkSKnEdSug8

Postet:
2023-01-24 21:56:23

Delt innhold:
Kirsti Bergstø er uenig med Ap-Brenna: – Øk barnetrygden
SOSIALPOLITIKK: Kirsti Bergstø blir etter alle solemerker ny SV- leder. Nå tar hun bladet fra munnen om Arbeiderpartiets debatt om barnetrygd og arbeidslinja.