Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
For en gjeng🤩 Fått kloke innspill fra denne gjengen elever i dag👇🏻\n\nhttps://www.ks.no/fou-sok/2023/elevmedvirkning-er-viktig-for-demokratiforstaelsen/

Postet:
2023-01-23 19:39:42

Delt innhold:
For en gjeng🤩 Fått kloke innspill fra denne gjengen elever i dag👇🏻\n\nhttps://www.ks.no/fou-sok/2023/elevmedvirkning-er-viktig-for-demokratiforstaelsen/