Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Fordrevne fra Ukraina får forlenget oppholdstillatelse i Norge: – Situasjonen i Ukraina er fortsatt svært krevende, og regjeringen vil gi personer med midlertidig kollektiv beskyttelse en forutsigbarhet knyttet til videre trygt opphold i Norge, sier Mehl. https://t.co/AF3lbFumI8 https://t.co/JxSmDE61SG

Postet:
2023-01-24 12:42:43

Delt innhold:
Fordrevne fra Ukraina får forlenget oppholdstillatelse i Norge
Regjeringen viderefører ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina, og personer som allerede har tillatelse etter ordningen får denne automatisk forlenget i ett år.