Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Tirsdag 24. januar deltok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på åpningen av det første samvirkestudiet ved Politihøgskolen. \n\n18 studenter fra de ulike nød- og beredskapsetatene skal gå det tverrfaglige studiet, som har som mål å gi økt kompetanse innen undervisning, trening og øvelse, og gjøre etatene bedre rustet til reelle situasjoner der de må samarbeide på tvers. \n\n– Dette er en stor dag for beredskaps-Norge og et viktig skritt videre i riktig retning for å sikre et godt samarbeid mellom nødetater og andre beredskapsorganisasjoner, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i sin tale til ferske studentene. \n\nBehovet for en slik felles utdanning var ett av oppfølgingstiltakene etter 22. juli-evalueringen. Samvirkeprinsippet pålegger myndigheter, virksomheter og etater å sikre best mulig samvirke.\n \n– Denne fellesutdanningen er et ekstra ledd i å ta dette ansvaret på alvor – sammen, sa justis- og beredskapsminister Mehl under åpningen. \n\nDe 18 studieplassene til det første studiet er fordelt mellom ansatte i politiet, brann- og redning, helse, Forsvaret, frivillige og andre private og offentlige beredskapsaktører. \n\nDette er den første av i alt tre utdanninger som er lyst ut. De to øvrige er felles utdanning i samvirkeledelse og felles utdanning i krisekommunikasjon. \n\nPolitiet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet Forsvarets høgskole

Postet:
2023-01-24 14:16:11

Delt innhold:
Tirsdag 24. januar deltok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på åpningen av det første samvirkestudiet ved Politihøgskolen. \n\n18 studenter fra de ulike nød- og beredskapsetatene skal gå det tverrfaglige studiet, som har som mål å gi økt kompetanse innen undervisning, trening og øvelse, og gjøre etatene bedre rustet til reelle situasjoner der de må samarbeide på tvers. \n\n– Dette er en stor dag for beredskaps-Norge og et viktig skritt videre i riktig retning for å sikre et godt samarbeid mellom nødetater og andre beredskapsorganisasjoner, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i sin tale til ferske studentene. \n\nBehovet for en slik felles utdanning var ett av oppfølgingstiltakene etter 22. juli-evalueringen. Samvirkeprinsippet pålegger myndigheter, virksomheter og etater å sikre best mulig samvirke.\n \n– Denne fellesutdanningen er et ekstra ledd i å ta dette ansvaret på alvor – sammen, sa justis- og beredskapsminister Mehl under åpningen. \n\nDe 18 studieplassene til det første studiet er fordelt mellom ansatte i politiet, brann- og redning, helse, Forsvaret, frivillige og andre private og offentlige beredskapsaktører. \n\nDette er den første av i alt tre utdanninger som er lyst ut. De to øvrige er felles utdanning i samvirkeledelse og felles utdanning i krisekommunikasjon. \n\nPolitiet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet Forsvarets høgskole