Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Tidligere denne uken ble det nok en gang avdekket alvorlig svikt hos en alt for stor andel norske svineprodusenter.\n\nDet skal sies at vi har de som driver bra også, til og med godt over hvor kravene egentlig er satt. Men når mattilsynet finner regelbrudd i over halvparten av de 582 besetningene de besøkte, så er det noe alvorlig galt.\n\nHvordan vil statsråden jobbe for å sikre husdyrtilskudd til svineprodusenter som følger bedre krav på tilgang til uteareal og mer inneareal per. dyr?

Postet:
2023-01-20 15:50:12