Person / Aktør:
Olaug Vervik Bollestad
Olaug Vervik Bollestad
Parti: KRF

Innlegg:
1. Det er uholdbart for et sykehus midt i en byggeperiode å leve med så stor usikkerhet både ift drift og utbygging.\n\n2. Vi må virkelig diskutere og vurdere om vi har den rette finansieringsmodellen av sykehus!!\n\n3. Dette blir for sårbart. Personalet skal prioritere om det er noe de ikke trenger å gjøre, pluss behandle det som er nyttig, ikke leie inn vikarfolk ved fravær og sykdom fra bemanningsselskap. \nDette går ikke ihop og egentlig legger regjeringen ved statsråden det hele ansvaret over på de ansatte som dermed skal løpe fortere og jobbe mer. Alle er enige om fulle stillinger til de som vil det, er viktig.\nMen vi vet allerede at det er mange ansatte som går doble vakter, flere helgevakter enn de har i egen turnus. Dette blir det jo et høyt sykefravær, hva annet kan man vente.\n\n4. Når SUS og andre sykehus ikke har fått kompensert for lønns og prisvekst, i tillegg skyhøye strømpriser, så går ikke dette i hop. I en tid med manko på folk, hvor man evt skal drifte to steder i lang tid, så blir dette krevende personalmessig.\n\n5. Regjeringen har funnet penger til mye annet som å skille fylker og kommuner igjen, penger til interregprogram i krevende tider pluss pluss. \nHelse angår oss alle sammen, og vi må gjøre det vi kan for å opprettholde god drift og kvalitet. Statsråden kan ikke bare skyve ansvaret over på sykehusene. Sykehusene må ha en bedre økonomi for å gjøre en god jobb.

Postet:
2023-01-17 21:29:55

Delt innhold:
Kalddusj for nytt sykehus – helseministeren knuser hjerter i Stavanger
Alt tyder på at vondt blir verre for nytt sykehus i Stavanger. Den som lever, får sjå.