Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Det er oppsiktsvekkende at Kjerkol i dagens sykehustale ber sykehusene nedprioritere viktige oppgaver. Ventetidene øker og situasjonen i helsevesenet er i ferd med å bli kritisk.\n\nOlaug er kritisk til Kjerkols krav om at sykehus skal ha kritisk gjennomgang av egen vikarbruk når situasjonen er som den er: \n\n- En viktig del av helsetjenestene er de ansatte. Når vikarbruken skal ned er det de faste ansatte som allerede jobber doble eller triple vakter blir skadelidende på grunn av venstresidens ideologiske skylapp-politikk.

Postet:
2023-01-17 16:36:57