Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
AP/SP-regjeringen serverer i dag en dobbelt-negativ sak for sentrum, Moss, næringslivet og alle oss som bor her!\n\nSVV ser nå for seg ytterligere et halvt års forsinkelse (på toppen av alle tidligere) i framdriften, etter kutt i planmidler over statsbudsjettet for 2023.\n\nOg ikke nok med det. Selv om de sier at en ny riksvei 19 i Moss fortsatt har høy prioritet, så sier de samtidig at det kan bli svært krevende å få mer enn 4 milliarder kroner til mosseprosjektet. Det er et nivå godt under gjeldende NTP som ble behandlet av Stortinget før regjeringen inntok kontorene.\n\nSom om ikke det er nok har SVV for ente gang utredet at et korridor mot Mosseporten er den som fanger opp mest av gjennomfartstrafikken. Det har vi vært klar over siden tidlig på 2000-tallet.\n\nMoss Avis Torgeir Snilsberg

Postet:
2023-01-17 14:14:00

Delt innhold:
(+) Budsjettkutt gir et nytt halvt års forsinkelse for riksvei 19
Statens vegvesen vil likevel ikke komme med sin anbefaling av en korridor for en ny riksvei 19 denne våren.