Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Jeg ser fram til nært og godt samarbeid med Kommunenes Sentralforbund når vi nå skal følge opp den nye globale naturavtalen her hjemme. Kommunene forvalter størstedelen av Norges arealer, og er svært viktige for å ta vare på natur og biologisk mangfold. 🌱 https://t.co/Gw99iQrgJZ

Postet:
2023-01-16 11:50:12

Delt innhold:
Samarbeid for å ta vare på norsk natur
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har invitert styreleder Gunn Marit Helgesen og KS til et samarbeid for å øke oppmerksomheten om kommunesektorens arbeid og oppfølging av den nye naturavtalen.