Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@Naturvern @NTNUnorway Hei @Naturvern og @NTNUnorway! Helt enig med disse tre punktene. Derfor har vi satt i gang et målrettet arbeid med naturregnskap og naturrisiko, for å bidra til økt, anvendt naturkunnskap. Natur må bli et tverrgående tema i alle beslutninger, akkurat som klima nå (endelig) er.

Postet:
2023-01-16 11:57:10