Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@haraldsakarias Absolutt! Det er blant annet derfor vi nå (endelig) skal få oss en havmiljølov, som hjemler marine verneområder også utenfor territorialfarvannet, der naturmangfoldsloven stopper. Og arbeidet med neste forvaltningsplan er i gang. Vi trenger en «plan- og bygningslov» for havet!

Postet:
2023-01-16 19:14:16