Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
I går tok Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund og Norges Fotballforbund beslutning om å pause pågående prosjekter med MyGame om strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser.\n\nIdretten ønsker å være helt trygge på at strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser skjer innenfor trygge rammer. Vi vil nå gjøre grundige undersøkelser av ubesvarte spørsmål og risikoforhold, herunder det som er løftet frem i media den siste tiden.\n\nNorsk ishockey har mange gode erfaringer med strømming av breddeidretten gjennom flere år. Det er også viktig å ta inn i debatten de positive effektene som økt engasjement og sportslig utvikling gjennom nye digitale verktøy gir for bredden i norsk idrett. \n\nSamtidig synes jeg enkelte bør gå litt i seg selv når man pålegger strengere ansvar på idretten enn på samfunnet rundt oss. Selvfølgelig skal vi hensynta hvor feks teknologien kommeri fra. Her viser det seg at den kommer fra Kina. Men når kommuner og offentlige instanser benytter de samme, så kan det ikke legges et større ansvar på idretten enn andre. Så en del av debatten fortjener å bli løftet til et litt høyere nivå.

Postet:
2023-01-14 10:03:08

Delt innhold:
(+) Roser særforbundene for å være sitt ansvar bevisst
– Fredagens utvikling synes jeg personlig vitner om stort lederskap.