Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:

Postet:
2023-01-13 08:26:41

Delt innhold:
LIKESTILLING OG INKLUDERING I FYSISK AKTIVITET: \nNå skal en pott på 100 millioner kroner fordeles til likestilling og inkludering i idrett og fysisk aktivitet. \nDe som kan søke støtte er organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kommunale fritidsklubber og ungdomshus.\n\nDa fordelingen fra ordningen ble gjort i fjor fikk 222 søkere støtte til 263 ulike aktiviteter og tiltak 🙂 \nOBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI bidrar med halvparten av midlene i ordningen. \n\n❗️Søknadsfristen er 16. februar og det er Lotteritilsynet som behandler søknadene. \nLes mer på tilskudd.no om tilskuddsordningen for mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet: https://tilskudd.dfo.no/ordning/DT-0192\n\nDirektoratet for forvaltning og økonomistyring - DFØ, Norges idrettsforbund, Frivillighet Norge, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)