Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
💸 Vi kan ikke leve med at de som har aller minst, er de som skal tape mest på priskrisa. Mens prisene har steget 5,8 %, har uføretrygda bare økt med 4,84 %, pensjonene med 4,12 % og sosialhjelpen med 2,3 %. Rødt krever at ytelsene økes for å kompensere for tapet.\n\n#priskrise #priskrisa #priskrisen #inflasjon

Emneknagger:

Postet:
2023-01-10 19:06:49