Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg fikk rett og slett vondt i magen av å lese saken i Aftenposten. Sånn kan vi ikke ha det i Norge! Det er ikke godt nok at Bufdir bare har gransket ett av dødsfallene de siste årene.\n\nJeg oppfatter at vi i Norge er veldig opptatt av å sikre lærdom av ulykker og dødsfall. Jeg hadde forventet og trodd at det også var tilfellet når det gjelder dødsfall i barnevernet.\n\nJeg har i dag spurt barneminister Kjersti Toppe om hvordan hun vil sikre at Bufdir får på plass rutiner for å ettergå fremtidige dødsfall blant barn under barnevernets omsorg.

Postet:
2023-01-11 09:05:10

Delt innhold:
Ti barn døde. Kun en sak ble gransket. Nå varsler barneministeren flere tiltak.
Helsetilsynet skal etter Aftenpostens avsløring granske alle dødsfall i barnevernet de siste fem årene. – Vi erkjenner at arbeidet som har vært gjort, ikke har vært godt nok, sier barneministeren.