Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Det Dagbladet har avdekket vitner om sykdom i barnevernstjenesten. Det er veldig mye i fosterhjemsomsorgen som trengs å gjøres samtidig. Det første Toppe må gjøre er å pålegge statsforvalterne en tettere oppfølging av barnevernstjenestene, for å sikre at fosterbarn får riktig oppfølging. I tillegg må det innføres sanksjonering når barnevernstjenestene bryter loven.

Postet:
2023-01-11 09:22:50

Delt innhold:
Lover grep etter Dagbladets avsløring
- Jeg forventer at kommunene følger opp, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe etter avsløringene om blant annet digitale «besøk» i fosterhjem.