Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg er skeptisk!\n\nKulturministeren sier at det ikke er sikkert at det blir så mye dyrere å bygge et nytt bygg på Tullinløkka enn å rehabilitere det gamle teaterbygget. \n\nNei det er mulig (men lite trolig). Men i tillegg skal vi rehabilitere det gamle verneverdige bygget. Og da blir det mye dyrere!\n\nSå har jeg stor forståelse for at teateret ønsker seg en smidig løsning i en rehabiliteringsperiode, men det må være underordnet den endelige løsningen.\n\nEn ting er investeringskostnadene, men teaterdrift på to steder blir åpenbart dyrt.

Postet:
2023-01-11 13:26:14