Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
— Vi setter stor pris på den nære dialogen med alle som vil bidra til å realisere våre store ambisjoner innen #havvind, det store engasjementet som vises og at så mange har tatt seg tid til å skrive tilbakemeldinger i en hektisk tid, sier olje- og energiminister Terje Aasland\n\nI høringene om Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord har det kommet inn nærmere 250 svar, nokså jevnt fordelt på de to områdene.\n\nNå vil vi jobbe både raskt og grundig med å gå gjennom innspillene som har kommet. Vi er godt i rute for å lyse ut områdene innen første kvartal i år.

Emneknagger:

Postet:
2023-01-10 11:12:58

Delt innhold:
Godt engasjement i høringen om havvind
Høringene om regjeringens havvindsatsing er nå avsluttet. Det kom inn nærmere 250 svar, nokså jevnt fordelt på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.