Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
«Shabana Rehman flytta grenser.\nBygde bruer.\nVek aldri fra kampsaken sin – fra drømmen – om det frie mennesket.\nNå går vår medfølelse til hennes nære og kjære.\nVi skal ta motet hennes med oss videre.\nVi skal ta kampen for frihet videre.\nPå vegne av regjeringen – i dyp takknemlighet – lyser jeg fred over Shabana Rehmans minne.»\n\nDu kan lese hele minneordet her: \nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/minnetale-ved-shabana-rehmans-bisettelse/id2958776/

Postet:
2023-01-10 15:57:30

Delt innhold:
«Shabana Rehman flytta grenser.\nBygde bruer.\nVek aldri fra kampsaken sin – fra drømmen – om det frie mennesket.\nNå går vår medfølelse til hennes nære og kjære.\nVi skal ta motet hennes med oss videre.\nVi skal ta kampen for frihet videre.\nPå vegne av regjeringen – i dyp takknemlighet – lyser jeg fred over Shabana Rehmans minne.»\n\nDu kan lese hele minneordet her: \nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/minnetale-ved-shabana-rehmans-bisettelse/id2958776/