Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg benytter anledningen (selv om han ikke slutter umiddelbart) til å takke Dag for den store jobben han har gjort siden 2007. Jeg har samarbeidet med han både som opposisjonspolitiker og ordfører i Moss. Og nå som nasjonal kulturpolitiker. Galleri F 15 & Momentum har i dag en posisjon.\n\nSkal jeg trekke frem to gode episoder blir det turen vår til Veneziabiennalen der alle jeg møtte snakket om Moss og Momentumbiennalen. Den andre er besøket på Alby i høst der jeg hadde med meg kulturkomiteen på Stortinget på besøk.

Postet:
2023-01-10 09:08:11

Delt innhold:
(+) Store utskiftninger i ledelsen på Galleri F15: – Vemodig
Ny styreleder har kommet inn og direktør Dag Aak Sveinar er på vei ut. 2023 markerer store endringer i ledelsen på Galleri F 15 på Alby.