Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen må få opp farten!\n\nStatnett advarer om at Norge styrer mot et kraftunderskudd innen få år. Det kan føre til at vi går glipp av nye industrietableringer, at strømprisene øker enda mer, og til at husholdninger og næringsliv i verste fall kan miste tilgang på kraft. \n\nDet haster med andre ord å få opp farten for å produsere mer fornybar energi. Derfor legger Høyre i dag frem tolv forslag som vi mener regjeringen raskt kan gjennomføre. \n\nForslagene omhandler vindkraft, solenergi, vannkraft, energieffektivisering og nett. En del av forslagene har Høyre allerede fått gjennomslag for på Stortinget. Nå er det regjeringen som er den store bremsen.\n\nHer kan du lese om alle tiltakene:

Postet:
2023-01-08 17:37:58

Delt innhold:
Slik vil Høyre øke kraftproduksjonen
Norge styrer mot kraftunderskudd, ifølge Statnett. Nå kommer Høyre med tolv tiltak for å bøte på situasjonen.