Person / Aktør:
Mona Fagerås
Mona Fagerås
Parti: SV

Innlegg:
Fra dagens #dax18 med statssek i samferdselsdepartementet og FrP: \n«Oppskriften på en framtidsretta jernbane er egentlig enkel. Vi trenger økonomiske midler og satsingover tid. Vi må satse på vedlikehold, oppgraderinger og ny infrastruktur, sammen med en samla, overordnet styring. Det er dette som er oppskriften på en god jernbane. Mer oppsplitting løser ikke problemet med dårlig infrastruktur.»

Emneknagger:

Postet:
2023-01-05 18:55:55