Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
En nyttig dag på Nord i Sør som er en konferanse i Oslo for engasjerte mennesker fra nærings- og samfunnsliv i Nord-Norge. Jeg fikk være med å oppsummere dagen, og ble utfordret på en ting vi nordnorske politikere kan jobbe sammen om på Stortinget. Men jeg mener det ikke bare er en ting, men flere ting vi kan og bør jobbe sammen om. For å nevne tre konkrete ting: \n\n🚙 Samferdsel. Solberg-regjeringen økte investeringsandelen til samferdsel i Nord-Norge betydelig. Men vi må holde takten oppe for å sikre at folk kan ferdes trygt og at næringslivet enkelt og raskt får eksportert ut varene sine. Når ny Nasjonal transportplan og KVU Nord-Norge nå skal legges frem det neste året, må vi kunne samles fra nord om noen felles prosjekter vi skal jobbe for å få realisert.\n\n🧑‍🎓👩‍🎓 Kompetanse. Vi må sikre nok kompetent arbeidskraft i Nord-Norge. 2 av 3 bedrifter sliter med tilgang på kompent arbeidskraft. Det hindrer utvikling. Da må vi få flere til å fullføre videregående opplæring, legge til rette for flere studieplasser, tettere samarbeid mellom offentlig og privat om hvilket behov næringslivet har og sikre mer desentralisert utdanning. \n\n👷‍♂️🏗 Ringvirkninger lokalt. Når nordnorske kommuner legger til rette for å utnytte naturressurser med areal eller andre ting, må det gi ringvirkninger lokalt i form av arbeidsplasser, verdiskapning og skatteinntekter. For eksempel når det kommer til utbygging av mer kraftproduksjon som vind på land. \n\nSå er jeg selvsagt uenig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i en rekke saker, som for eksempel de kraftige skatteøkningene som regjeringen nå gjennomfører for folk og næringsliv, og ikke minst den uforutsigbarheten som flere bedrifter under konferansen påpekte at regjeringen bidrar med i en tid som er ustabil og usikker. Men jeg mener at vi som nordnorske politikere må bli flinkere til å samarbeide i store og viktige saker som er avgjørende for landsdelens utvikling.

Postet:
2023-01-04 23:32:57

Delt innhold:
En nyttig dag på Nord i Sør som er en konferanse i Oslo for engasjerte mennesker fra nærings- og samfunnsliv i Nord-Norge. Jeg fikk være med å oppsummere dagen, og ble utfordret på en ting vi nordnorske politikere kan jobbe sammen om på Stortinget. Men jeg mener det ikke bare er en ting, men flere ting vi kan og bør jobbe sammen om. For å nevne tre konkrete ting: \n\n🚙 Samferdsel. Solberg-regjeringen økte investeringsandelen til samferdsel i Nord-Norge betydelig. Men vi må holde takten oppe for å sikre at folk kan ferdes trygt og at næringslivet enkelt og raskt får eksportert ut varene sine. Når ny Nasjonal transportplan og KVU Nord-Norge nå skal legges frem det neste året, må vi kunne samles fra nord om noen felles prosjekter vi skal jobbe for å få realisert.\n\n🧑‍🎓👩‍🎓 Kompetanse. Vi må sikre nok kompetent arbeidskraft i Nord-Norge. 2 av 3 bedrifter sliter med tilgang på kompent arbeidskraft. Det hindrer utvikling. Da må vi få flere til å fullføre videregående opplæring, legge til rette for flere studieplasser, tettere samarbeid mellom offentlig og privat om hvilket behov næringslivet har og sikre mer desentralisert utdanning. \n\n👷‍♂️🏗 Ringvirkninger lokalt. Når nordnorske kommuner legger til rette for å utnytte naturressurser med areal eller andre ting, må det gi ringvirkninger lokalt i form av arbeidsplasser, verdiskapning og skatteinntekter. For eksempel når det kommer til utbygging av mer kraftproduksjon som vind på land. \n\nSå er jeg selvsagt uenig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i en rekke saker, som for eksempel de kraftige skatteøkningene som regjeringen nå gjennomfører for folk og næringsliv, og ikke minst den uforutsigbarheten som flere bedrifter under konferansen påpekte at regjeringen bidrar med i en tid som er ustabil og usikker. Men jeg mener at vi som nordnorske politikere må bli flinkere til å samarbeide i store og viktige saker som er avgjørende for landsdelens utvikling.