Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg er ikke så opptatt av å fordele ære. Men Budstikka skal ha stor takk for å sette søkelyset på dette.\n\nSå er jeg skikkelig glad for at dette gode tilbudet som ligger i Vestby (besøkte dem i desember) blir videreført av Bufetat region øst.

Postet:
2023-01-05 20:53:12

Delt innhold:
(+) Heggedalsaken: Skulle avvikle barnevernstilbud – nå snur staten
Først skulle det avvikles, men nå har staten bestemt seg for å videreføre et institusjonstilbud for barn og unge som er til fare for seg selv eller andre. – Stort behov for akuttplasser, sier barnevernstopp.