Person / Aktør:
geir pollestad
geir pollestad
Parti: SP

Innlegg:
@SaysPhilippe @Senterpartiet Det er ein del vaksne menn som bør begrensa ynskjelista til: 1. humør 2. humor 3. sjølvironi

Postet:
2022-12-23 10:49:08