Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
RT @Rotevatn: Ny naturavtale!\nNy NOU om skatt!\nNy NOU frå straffelovrådet!\n… og ny pod der vi snakkar om alt saman. Ute no, der du lyttar p…

Postet:
2022-12-21 11:53:39