Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
I to år har Norge sittet i FNs sikkerhetsråd.🇺🇳🇳🇴 Jeg har holdt mitt siste innlegg i dag om Afghanistan, og ønsket hele den norske delegasjonen en riktig god jul. 🎄

Postet:
2022-12-20 22:19:34