Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Takk til deg Jonas. Og riktig god jul. Ønsker deg inderlig noen gode, fredfulle dager, timer og øyeblikk med julefred sammen med flokken din. 🎄🎄🎄 ⛄️\n\n🙏🏻 for at du er så oppmerksom\n\n🙏🏻 for at du så å si alltid tar med deg barn og deres behov når du snakker politikk\n\n🙏🏻 for at du ser de lange linjene og for at du ikke hestehandler bort de lange linjene mot kortsiktige løsninger\n\n🙏🏻 for at du står fast på Hurdalsplattformen og politikken vår\n\n🙏🏻 for at du står i og møter den offentlig fremførte kritikken, rimelig og urimelig fra alle kanter, iblant også fra våre egne\n\n🙏🏻 for at du søker dialog om veien videre. \n\n🙏🏻 for at du holder regjeringen samlet, dere er et godt lag. \n\n🙏🏻 for at du hver dag jobber for Norges, fellesskapets og enkeltmenneskers trygghet ute som hjemme. Det ene lever ikke uten det andre\n\n🙏🏻 for at du er den du er og viljen du har til å sloss for verdiskaping, endring, omfordeling og trygghet. \n🎄⛄️🌟

Postet:
2022-12-21 09:51:02