Person / Aktør:
Seher Aydar
Seher Aydar
Parti: R

Innlegg:
Urovekkende. Flere tusen personer har blitt sendt til fengsel uten at politiet har fulgt loven i behendlinga. \n"Bøtelagte personer som ikke er betalingsdyktige kan dermed ha sonet fengselsstraff uten at lovens vilkår er overholdt"\n\nhttps://t.co/4zWzy8upBg

Postet:
2022-12-20 13:42:57

Delt innhold:
Stor kartlegging: Over 4000 har sonet fengselsstraff etter ulovlig saksbehandling
BERGEN (VG) Flere tusen personer er de siste årene sendt i fengsel for soning av ubetalte bøter. Behandlingen av sakene har i stor grad skjedd uten at politiet har fulgt loven, viser rapporter statsadvokatembetene har sendt Riksadvokaten.