Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Barnetrygden prisjusteres og økes for enslige forsørgere ❤\n\nDet er den 19. luken i SVs julebudsjettkalender 🎄\n\nNår prisene øker må trygden gjøre det samme. Vi får nå prisjustert den. Det er en viktig seier. \n\nDet er også ekstra vanskelig å være aleneforelder, når budsjettet ikke lenger strekker til. Derfor var det viktig for oss å få til en økning av barnetrygden for enslige forsørgere. \n\nØkningen vi fikk igjennom i forhandlingene er ikke nok. Men det er en hjelp i en tid der det blir dyrere å leve. SV fortsetter kampen for at alle skal klare seg gjennom dyrtiden!

Postet:
2022-12-19 16:06:14

Delt innhold:
Barnetrygden prisjusteres og økes for enslige forsørgere ❤\n\nDet er den 19. luken i SVs julebudsjettkalender 🎄\n\nNår prisene øker må trygden gjøre det samme. Vi får nå prisjustert den. Det er en viktig seier. \n\nDet er også ekstra vanskelig å være aleneforelder, når budsjettet ikke lenger strekker til. Derfor var det viktig for oss å få til en økning av barnetrygden for enslige forsørgere. \n\nØkningen vi fikk igjennom i forhandlingene er ikke nok. Men det er en hjelp i en tid der det blir dyrere å leve. SV fortsetter kampen for at alle skal klare seg gjennom dyrtiden!