Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
Et skritt nærmere samtykkelov? ✅\n\nStraffelovrådet har utredet straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, og overleverte i dag rapporten til justis- og beredskapsdepartementet. \n\nRådet har blant annet sett utforming av en samtykkelov og den enkeltes selvbestemmelsesrett.\n\nEn samtykkelov, der seksuell omgang uten samtykke blir forbudt og definert som voldtekt, har vært viktig for oss i Arbeiderpartiet. I for lang tid har bevisbyrden ligget hos offeret. Det har ført til henleggelser, men ikke minst - at mange ikke har klart å anmelde, i frykt av å få sin sak henlagt. Våre skandinaviske naboland, som alle har innført samtykkelov, viser tydelig positive erfaringer. Antall henleggelser har gått ned, og antall dømte har gått opp. \n\nArbeiderpartiets partiprogram stadfester i tillegg: “Vi vil prioritere innsatsen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Norge har ratifisert Istanbulkonvensjonen som forbyr seksuell omgang uten samtykke.” \n\nHurdalsplattformen sier: “Greie ut korleis det kan innførast ei endring i straffelova slik at ordlyden speglar at seksuell omgang utan samtykke er forbydd og definert som valdtekt, og leggje fram forslag om det.”\n\nRådets anbefaling:\nDet er en enstemmig råd som anbefaler endringer: “Med fengsel inntil 10 år straffes den som har seksuell omgang med noen som ikke vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling.”\n\nNå skal forslaget ut på høring og jeg er kjempespent på hva folk synes. Selv har jeg kjempet lenge for en samtykkelov, men jeg skal holde meg tålmodig og lese hele utredningen først. Ser fram til dette arbeidet på justisfeltet! 🙌🏾

Postet:
2022-12-19 13:59:43

Delt innhold:
Et skritt nærmere samtykkelov? ✅\n\nStraffelovrådet har utredet straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, og overleverte i dag rapporten til justis- og beredskapsdepartementet. \n\nRådet har blant annet sett utforming av en samtykkelov og den enkeltes selvbestemmelsesrett.\n\nEn samtykkelov, der seksuell omgang uten samtykke blir forbudt og definert som voldtekt, har vært viktig for oss i Arbeiderpartiet. I for lang tid har bevisbyrden ligget hos offeret. Det har ført til henleggelser, men ikke minst - at mange ikke har klart å anmelde, i frykt av å få sin sak henlagt. Våre skandinaviske naboland, som alle har innført samtykkelov, viser tydelig positive erfaringer. Antall henleggelser har gått ned, og antall dømte har gått opp. \n\nArbeiderpartiets partiprogram stadfester i tillegg: “Vi vil prioritere innsatsen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Norge har ratifisert Istanbulkonvensjonen som forbyr seksuell omgang uten samtykke.” \n\nHurdalsplattformen sier: “Greie ut korleis det kan innførast ei endring i straffelova slik at ordlyden speglar at seksuell omgang utan samtykke er forbydd og definert som valdtekt, og leggje fram forslag om det.”\n\nRådets anbefaling:\nDet er en enstemmig råd som anbefaler endringer: “Med fengsel inntil 10 år straffes den som har seksuell omgang med noen som ikke vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling.”\n\nNå skal forslaget ut på høring og jeg er kjempespent på hva folk synes. Selv har jeg kjempet lenge for en samtykkelov, men jeg skal holde meg tålmodig og lese hele utredningen først. Ser fram til dette arbeidet på justisfeltet! 🙌🏾