Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Avtale om historisk løft for internasjonal solidaritet ❤\n\nDet er den 16. luken i SVs julebudsjettkalender! 🎄\n\nI budsjettforhandlingene fikk vi gjennom en stor økning i bistanden, som skal hjelpe Ukraina og land som sliter med sult og energi på grunn av krigen. \n\nVi er inne i en tid preget av stor usikkerhet og urettferdighet. \nNorge er rikt. Vi må bidra!

Postet:
2022-12-16 16:16:46