Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Aldri før har så mange barn gått på SFO! \n\n👉 Denne høsten innførte regjeringen 12 timers gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger\n\n👉 Nå går 92 prosent av førsteklassingene i SFO\n \n👉Totalt går 165 000 barn i SFO over hele landet, det er 12 000 flere enn i fjor
\n– Vi utvider satsinga til høsten slik at også andreklassinger får tilbudet - det vil bidra ytterligere til å jevne ut sosiale forskjeller. Det er viktig for at ingen barn skal stå utenfor, men også for at foreldrene skal kunne delta i arbeidslivet, sier kunnskapsminister @tonjebrenna

Postet:
2022-12-16 18:26:26