Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Et barnevern fritt for profitt! ❤\n\nDet er den 15. luken i SVs julebudsjettkalender 🎄\n\nBarnevernet skal på ingen måte være en butikk og kan ikke lenger være avhengig av kommersielle tjenester for å gi et tilstrekkelig tilbud. \n\nDerfor er denne verbalen fra budsjettforhandlingene en viktig seier for oss og et solid steg i riktig retning:\n\nStortinget ber regjeringen om å sikre ideelle virksomheter i barnevernet langsiktige avtaler med det offentlige og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023 legge fram en plan for å fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet.

Postet:
2022-12-15 16:51:56