Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Om lag 3200 bedrifter får 2,8 milliarder kroner til energitiltak og støtte til å betale strømregningen. Energitiltakene kan gi besparelser tilsvarende strømforbruket til opp mot 30 000 husholdninger i året.\n@jcvestre @kldep @EnovaSF \n\nhttps://t.co/N03Go1eKxJ

Postet:
2022-12-16 13:25:44

Delt innhold:
Alle bedrifter som søkte om energitilskudd får støtte før jul
Om lag 3200 bedrifter får 2,8 milliarder kroner til energitiltak og støtte til å betale strømregningen. Energitiltakene kan gi besparelser tilsvarende strømforbruket til opp mot 30 000 husholdninger i året.