Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
JUSTISDEBATT✊🏾\n\nI dag skal vi debattere justis-og beredskapsområdet i budsjettet🙌🏾\n\nSelv har jeg tenkt å løfte fram kriminalomsorgen og arbeidet mot vold i nære relasjoner. \n\nKort fortalt: \n\n✅Arbeiderpartiet i regjering har sørget for å snu trenden i kriminalomsorgen (de borgerlige bygget det ned) og begynte allerede etter valget i fjor å bygge den opp.\n\n✅Oppklaringsprosenten innenfor vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep MÅ OPP hos politet. Vi øker pengene til etterforskning og mener vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep _skal_ være 2/3 prioriterte områder for politiet. \n\n‼️Kriminalomsorgen:\n\nFor å redusere bruken av isolasjon i fengslene trenger vi flere ansatte. Vi foreslår derfor å styrke bemanningen med 45 millioner kroner. Flere faste stillinger vil føre til bedre oppfølging av innsatte, mindre bråk og bedre arbeidsmiljø for ansatte.\n\nDeler av midlene skal gå til aktiviseringsteam. De gir et tilbud til innsatte som av ulike grunner ikke følger de vanlige aktivitetene knyttet til arbeid og utdanning. Dette gjelder blant annet personer med psykiske lidelser som isolerer seg.\n\nKriminalomsorgen var i en krevende situasjon da regjeringen tiltrådte for ett år siden, og det var viktig for oss å prioritere fengslene fra starten av. Vi styrker nå kriminalomsorgens årlige budsjett med om lag 150 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen, når vi tar med satsningene fra i fjor🙌🏾\n\n‼️ Vold i nære relasjoner\n\nVold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet.\n\nVi har varsla en opptrappingsplan som kommer neste år og mesteparten av min tid har jeg brukt på å hente innspill til denne planen. Dette er ikke bare en justispolitisk sak. \n\nSelvsagt må oppklaringsprosenten opp. Derfor skal dette være et prioritert område for politiet. Men her må det også jobbes med kompetanse, forebygging, barnehus, psykisk hjelp - også for voldsutøveren og mye, mye mer. \n\nStolt, men aldri fornøyd. Derfor er vi i politikken🙏🏽\n\n📺 Dere kan følge med på stortingsdebatten her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#storting

Emneknagger:

Postet:
2022-12-15 06:53:14

Delt innhold:
JUSTISDEBATT✊🏾\n\nI dag skal vi debattere justis-og beredskapsområdet i budsjettet🙌🏾\n\nSelv har jeg tenkt å løfte fram kriminalomsorgen og arbeidet mot vold i nære relasjoner. \n\nKort fortalt: \n\n✅Arbeiderpartiet i regjering har sørget for å snu trenden i kriminalomsorgen (de borgerlige bygget det ned) og begynte allerede etter valget i fjor å bygge den opp.\n\n✅Oppklaringsprosenten innenfor vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep MÅ OPP hos politet. Vi øker pengene til etterforskning og mener vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep _skal_ være 2/3 prioriterte områder for politiet. \n\n‼️Kriminalomsorgen:\n\nFor å redusere bruken av isolasjon i fengslene trenger vi flere ansatte. Vi foreslår derfor å styrke bemanningen med 45 millioner kroner. Flere faste stillinger vil føre til bedre oppfølging av innsatte, mindre bråk og bedre arbeidsmiljø for ansatte.\n\nDeler av midlene skal gå til aktiviseringsteam. De gir et tilbud til innsatte som av ulike grunner ikke følger de vanlige aktivitetene knyttet til arbeid og utdanning. Dette gjelder blant annet personer med psykiske lidelser som isolerer seg.\n\nKriminalomsorgen var i en krevende situasjon da regjeringen tiltrådte for ett år siden, og det var viktig for oss å prioritere fengslene fra starten av. Vi styrker nå kriminalomsorgens årlige budsjett med om lag 150 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen, når vi tar med satsningene fra i fjor🙌🏾\n\n‼️ Vold i nære relasjoner\n\nVold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet.\n\nVi har varsla en opptrappingsplan som kommer neste år og mesteparten av min tid har jeg brukt på å hente innspill til denne planen. Dette er ikke bare en justispolitisk sak. \n\nSelvsagt må oppklaringsprosenten opp. Derfor skal dette være et prioritert område for politiet. Men her må det også jobbes med kompetanse, forebygging, barnehus, psykisk hjelp - også for voldsutøveren og mye, mye mer. \n\nStolt, men aldri fornøyd. Derfor er vi i politikken🙏🏽\n\n📺 Dere kan følge med på stortingsdebatten her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#storting