Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
«President,\n“Put your money where your mouth is”. \nEt kjent sitat, et klokt sitat. \n\nVi kommer til å tilbringe mange timer i denne sal, der vi setter ord på vårt engasjement. Men ord må også bli handlinger. \n\nDa Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering for litt over et år siden, kom vi til en kriminalomsorg som lå nede med brukket rygg. \n\nMisforstå meg rett: Vi har så mange dyktige ansatte og ildsjeler, aktører som hver eneste dag gjør alt for å løfte kriminalomsorgen. Men de må også få ressurser og tid til å gjøre jobben sin.\n\nMitt første møte med kriminalomsorgen var som varaordfører i Oslo. Jeg fikk besøke Bredtvet kvinnefengsel på kvinnedagen i 2016. Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente meg, det eneste forholdet jeg hadde til fengsel var dette bygget som jeg hadde gått forbi i hele min barndom og Michael Moores dokumentar om norske fengsler satt opp mot det amerikanske systemet. Jeg visste at fengselsbetjenter i Halden lagde egne musikkvideoer inspirert av Michael Jackson for å ønske innsatte velkommen og jeg visste at et flertall i Norge var opptatt av at Anders Behring Breivik skulle bli behandlet som alle andre. Likhet for loven. \n\nSå fikk jeg sitte å snakke, tulle og diskutere med alle disse damene. Jeg glemte at jeg var i et fengsel. Så kom røverradion bort og ville intervjue. Hele intervjuet handlet om “hva har dere tenkt å gjøre mot vold i nære relasjoner”. Alle spørsmålene var vevd rundt dette: “Hva vil dere, hva skal dere gjøre?”\n\nSamtaler med kvinnene etterlatte meg med et inntrykk av at samtlige kvinner i fengslet på et eller annet tidspunkt i sitt liv ble utsatt for vold og/eller overgrep. Flere av kvinnene fortalte om hvorfor de satt i fengsel: Drap på partner som resultat av flere år og tiår i voldelig forhold man ikke kom seg ut av. For man var kuttet ut av samfunnet og økonomien tillot ingen selvstendighet. Alternativene var fraværende. \n\nDerfor er det provoserende å se hvor lite kvinnesoninga har vært prioritert. Et av de største offentlige svikene, er hvordan vi behandler kvinner i fengsel. Igjen, her gjøres det mye fra de ansatte og ildsjelene, men vi som politikere legger premisser for både bygg, bemanning og rehabilitering. I årene som kommer må kvinnesoning bli prioritert opp og investert i.\n\nPresident,\n\nOppklaringsprosenten innenfor vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep MÅ OPP hos politiet. Vi øker pengene til etterforskning og mener vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal være 2 av 3 prioriterte områder for politiet.\n\nVold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet.\n\nVi har varsla en opptrappingsplan som kommer neste år og vi bruker mye tid på å hente innspill til denne planen. Dette er ikke bare en justispolitisk sak, men bør være en hovedprioritet hos politiet. Her må politiet lære av hverandre. \n\nRISK, modellen hos Stovner-politiet, må bli nasjonal. \n\nStovnermodellen er en tverrfaglig satsning for et helhetlig tilbud til utsatte for vold i nære relasjoner. Med mennesket i fokus og et helhetlig perspektiv har dette skapt et offensivt, fleksibelt, tverrfaglig team preget av arbeidskultur som fremmer samhandling på tvers av sektorer. De voldsutsatte trygges gjennom et høyt tverrfaglig nivå på risikovurdering og håndtering. Du trenger ikke å anmelde for å få inngangsbillett. \n\nArbeidet mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep må være fremst i pannebrasken hos politiet. \n\nPresident, \n\nRegjeringa har sørget for å snu trenden i kriminalomsorgen, som de borgerlige bygget det ned, og begynte allerede etter valget i fjor å bygge den opp.\n\nFor å redusere bruken av isolasjon i fengslene trenger vi flere ansatte. Vi styrker bemanningen med 45 millioner kroner. Flere faste stillinger vil føre til bedre oppfølging av innsatte, mindre uro og bedre arbeidsmiljø for ansatte.\n\nMidlene skal også gå til aktiviseringsteam. De gir et tilbud til innsatte som av ulike grunner ikke følger de vanlige aktivitetene knyttet til arbeid og utdanning. Dette gjelder blant annet personer med psykiske lidelser som isolerer seg.\n\nKriminalomsorgen var i en krevende situasjon da regjeringen tiltrådte for ett år siden, og selv med alle pengene som legges på bordet, så VET vi at det aldri har vært tøffere enn det det er nå. Derfor var det viktig for oss å prioritere fengslene fra starten av. Vi styrker nå kriminalomsorgens årlige budsjett med 145 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen, med satsningene fra i fjor. \n\nPresident, jeg vil aldri si: «vi putter pengene der hvor kjeften vår er», men jeg VIL si: «vi putter pengene der hvor MUNNEN er» 🙏🏽»

Postet:
2022-12-15 20:38:02

Delt innhold:
«President,\n“Put your money where your mouth is”. \nEt kjent sitat, et klokt sitat. \n\nVi kommer til å tilbringe mange timer i denne sal, der vi setter ord på vårt engasjement. Men ord må også bli handlinger. \n\nDa Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering for litt over et år siden, kom vi til en kriminalomsorg som lå nede med brukket rygg. \n\nMisforstå meg rett: Vi har så mange dyktige ansatte og ildsjeler, aktører som hver eneste dag gjør alt for å løfte kriminalomsorgen. Men de må også få ressurser og tid til å gjøre jobben sin.\n\nMitt første møte med kriminalomsorgen var som varaordfører i Oslo. Jeg fikk besøke Bredtvet kvinnefengsel på kvinnedagen i 2016. Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente meg, det eneste forholdet jeg hadde til fengsel var dette bygget som jeg hadde gått forbi i hele min barndom og Michael Moores dokumentar om norske fengsler satt opp mot det amerikanske systemet. Jeg visste at fengselsbetjenter i Halden lagde egne musikkvideoer inspirert av Michael Jackson for å ønske innsatte velkommen og jeg visste at et flertall i Norge var opptatt av at Anders Behring Breivik skulle bli behandlet som alle andre. Likhet for loven. \n\nSå fikk jeg sitte å snakke, tulle og diskutere med alle disse damene. Jeg glemte at jeg var i et fengsel. Så kom røverradion bort og ville intervjue. Hele intervjuet handlet om “hva har dere tenkt å gjøre mot vold i nære relasjoner”. Alle spørsmålene var vevd rundt dette: “Hva vil dere, hva skal dere gjøre?”\n\nSamtaler med kvinnene etterlatte meg med et inntrykk av at samtlige kvinner i fengslet på et eller annet tidspunkt i sitt liv ble utsatt for vold og/eller overgrep. Flere av kvinnene fortalte om hvorfor de satt i fengsel: Drap på partner som resultat av flere år og tiår i voldelig forhold man ikke kom seg ut av. For man var kuttet ut av samfunnet og økonomien tillot ingen selvstendighet. Alternativene var fraværende. \n\nDerfor er det provoserende å se hvor lite kvinnesoninga har vært prioritert. Et av de største offentlige svikene, er hvordan vi behandler kvinner i fengsel. Igjen, her gjøres det mye fra de ansatte og ildsjelene, men vi som politikere legger premisser for både bygg, bemanning og rehabilitering. I årene som kommer må kvinnesoning bli prioritert opp og investert i.\n\nPresident,\n\nOppklaringsprosenten innenfor vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep MÅ OPP hos politiet. Vi øker pengene til etterforskning og mener vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal være 2 av 3 prioriterte områder for politiet.\n\nVold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet.\n\nVi har varsla en opptrappingsplan som kommer neste år og vi bruker mye tid på å hente innspill til denne planen. Dette er ikke bare en justispolitisk sak, men bør være en hovedprioritet hos politiet. Her må politiet lære av hverandre. \n\nRISK, modellen hos Stovner-politiet, må bli nasjonal. \n\nStovnermodellen er en tverrfaglig satsning for et helhetlig tilbud til utsatte for vold i nære relasjoner. Med mennesket i fokus og et helhetlig perspektiv har dette skapt et offensivt, fleksibelt, tverrfaglig team preget av arbeidskultur som fremmer samhandling på tvers av sektorer. De voldsutsatte trygges gjennom et høyt tverrfaglig nivå på risikovurdering og håndtering. Du trenger ikke å anmelde for å få inngangsbillett. \n\nArbeidet mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep må være fremst i pannebrasken hos politiet. \n\nPresident, \n\nRegjeringa har sørget for å snu trenden i kriminalomsorgen, som de borgerlige bygget det ned, og begynte allerede etter valget i fjor å bygge den opp.\n\nFor å redusere bruken av isolasjon i fengslene trenger vi flere ansatte. Vi styrker bemanningen med 45 millioner kroner. Flere faste stillinger vil føre til bedre oppfølging av innsatte, mindre uro og bedre arbeidsmiljø for ansatte.\n\nMidlene skal også gå til aktiviseringsteam. De gir et tilbud til innsatte som av ulike grunner ikke følger de vanlige aktivitetene knyttet til arbeid og utdanning. Dette gjelder blant annet personer med psykiske lidelser som isolerer seg.\n\nKriminalomsorgen var i en krevende situasjon da regjeringen tiltrådte for ett år siden, og selv med alle pengene som legges på bordet, så VET vi at det aldri har vært tøffere enn det det er nå. Derfor var det viktig for oss å prioritere fengslene fra starten av. Vi styrker nå kriminalomsorgens årlige budsjett med 145 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen, med satsningene fra i fjor. \n\nPresident, jeg vil aldri si: «vi putter pengene der hvor kjeften vår er», men jeg VIL si: «vi putter pengene der hvor MUNNEN er» 🙏🏽»