Person / Aktør:
Audun Lysbakken
Audun Lysbakken
Parti: SV

Innlegg:
Mest til folk som har lite. Det har vært vår prioritering i budsjettforhandlingene. \n\nVi lytter ikke til rike mennesker som klager på skatten. I stedet går SV sammen med regjeringspartiene om en tøffere utflyttingsskatt, som gjør at rikfolk som flytter til Sveits likevel må betale skatt i Norge.\n\nVi lytter i stedet til folk med dårlig råd som har slått alarm om fattigdommen som sprer seg i takt med at prisene øker. 4000 kroner mer til minstepensjonister, en engangsutbetaling til uføre på minstesats på 3000 kr, 5000 mer i barnetrygd til enslige forsørgere, reversering av kuttet i dagpenger og økt barnetillegg på AAP. Det er noen av endringene som nå blir gjennomført etter at SV har forhandlet budsjett med regjeringen.\n\nJeg vet godt at det trengs mer. I våre egne budsjettforslag foreslår vi enda kraftigere omfordeling. Men det blir jo ikke vedtatt, og da må vi bruke makten vi har til å få til så mye som mulig.\n\nStatsbudsjettet har nå blitt mer rettferdig, vi står på videre for et mer solidarisk Norge!\n\n#fordemange

Emneknagger:

Postet:
2022-11-30 22:18:10