Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@JuneLarsson @frp_no @dagsnytt18 De som er her ulovlig skal raskest mulig sendes ut og vi ønsker ikke å gi de flere rettigheter. Ressursene skal brukes på de som skal bli. Ulovlige immigranter skal ut, ikke hjelpes til å bli her. Hadde vi fått det slik vi ville, så hadde fler fått hjelp før de kom hit.

Postet:
2018-05-04 10:31:28