Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@JuneLarsson @frp_no @dagsnytt18 Det å gi rettigheter til ulovlige innvandrere motiverer ikke akkurat til å reise, derfor bør det i minst mulig grad gjøres. De aller fleste får skolegang selv om de ikke har rett til det. Regjeringen jobber med å få på plass et mer relevant tilbud for de som skal ut.

Postet:
2018-05-04 12:25:58