Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@LiseHammersland Likestilling er kjempeviktig, men vi må da respektere at en del kvinner velger litt anderledes enn feministene vil?

Postet:
2018-05-24 21:57:52