Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@DoremusSchafer @CEvenshaug Fordi jeg tror kvinner og menn gjør beviste valg på dette, selv om valgene ikke alltid er slik feminister og sosialister vil. Fedrekvoten forhindrer denne valgfriheten og tvinger menn og kvinner til en adferd de ikke selv ville valgt.

Postet:
2018-05-24 22:06:51