Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
«Målingen viser at vi har en jobb å gjøre for å få folk til å forstå hva det er vi faktisk arbeider med» sa Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran for noen uker siden om en annen meningsmåling som er ganske lik den VG publiserte i kveld som viser at Høyre er landets største parti og at det er borgerlig flertall. Jeg tror det er akkurat det folk gjør. Folk forstår det regjeringen faktisk arbeider med, og de vil ikke ha det. Folk forstår at den politikken regjeringen fører med å øke skattene kraftig for folk og næringsliv, ta ned ambisjonene i skolen for lærere og elever, reversere reform etter reform, kutte i viktige tiltak i eldrepolitikken, avvikle fritt behandlingsvalg og sette samferdselsprosjekter på vent er en politikk som tar landet i feil retning. \n\nDa Stortinget for noen uker siden debatterte statsbudsjettet for 2023 var gjennomgangsmelodien fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i debatten at «Høyre bare reiste rundt i landet på busstur for å skremme mot regjeringens politikk». Det siste klarer regjeringen fint å gjøre selv, men tenk å kritisere Høyre for å være ute å møte folk og næringsliv? Det er noe alle politikere bør være opptatt av å gjøre, og særlig når vi står i en krevende og vanskelig tid for mange. \n\nJeg er glad for at Høyre la frem et alternativ statsbudsjett tidligere i høst hvor vi klarte å gjøre tydelige prioriteringer, men også sikre folk trygghet i en urolig tid. Blant annet milliarder til styrking av folks privatøkonomi, økning av barnetrygden med 3000 kroner per barn, økte bevilgninger til mer aktivitet i Forsvaret, kjøp av ledig behandlingskapasitet av private aktører for å få ned ventetidene og 1000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 1 000 flere varig tilrettelagt arbeid-plasser.\n\nJeg blir motivert av meningsmålinger som dette. \nMotivert til å stå på for at vi må skape flere og trygge arbeidsplasser. \n\nMotivert til å stå på for at vi skal få ned helsekøene med valgfrihet og mangfold. \n\nMotivert til å stå på for at vi skal ha en skole med kunnskap og mestring for elevene. \n\nMotivert til å stå på for at vi skal ha et Forsvar som reagerer hurtig, er mer slagkraftig og har bedre utholdenhet. \n\nOg motivert til å stå på for at vi skal bygge en bedre infrastruktur som gjør at folk og næringsliv kan ferdes tryggere. \n\nNeste år er det kommune- og fylkestingsvalg. Høyre har store ambisjoner om å vinne det valget, men skal vi klare det trenger vi at flere er med på laget. Vil du bli med på Høyre-laget? Bli medlem og engasjere deg. Jeg lover at du blir tatt godt imot. \n\nMeld deg inn i Høyre her: https://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/

Postet:
2022-12-13 20:31:34

Delt innhold:
«Målingen viser at vi har en jobb å gjøre for å få folk til å forstå hva det er vi faktisk arbeider med» sa Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran for noen uker siden om en annen meningsmåling som er ganske lik den VG publiserte i kveld som viser at Høyre er landets største parti og at det er borgerlig flertall. Jeg tror det er akkurat det folk gjør. Folk forstår det regjeringen faktisk arbeider med, og de vil ikke ha det. Folk forstår at den politikken regjeringen fører med å øke skattene kraftig for folk og næringsliv, ta ned ambisjonene i skolen for lærere og elever, reversere reform etter reform, kutte i viktige tiltak i eldrepolitikken, avvikle fritt behandlingsvalg og sette samferdselsprosjekter på vent er en politikk som tar landet i feil retning. \n\nDa Stortinget for noen uker siden debatterte statsbudsjettet for 2023 var gjennomgangsmelodien fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i debatten at «Høyre bare reiste rundt i landet på busstur for å skremme mot regjeringens politikk». Det siste klarer regjeringen fint å gjøre selv, men tenk å kritisere Høyre for å være ute å møte folk og næringsliv? Det er noe alle politikere bør være opptatt av å gjøre, og særlig når vi står i en krevende og vanskelig tid for mange. \n\nJeg er glad for at Høyre la frem et alternativ statsbudsjett tidligere i høst hvor vi klarte å gjøre tydelige prioriteringer, men også sikre folk trygghet i en urolig tid. Blant annet milliarder til styrking av folks privatøkonomi, økning av barnetrygden med 3000 kroner per barn, økte bevilgninger til mer aktivitet i Forsvaret, kjøp av ledig behandlingskapasitet av private aktører for å få ned ventetidene og 1000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 1 000 flere varig tilrettelagt arbeid-plasser.\n\nJeg blir motivert av meningsmålinger som dette. \nMotivert til å stå på for at vi må skape flere og trygge arbeidsplasser. \n\nMotivert til å stå på for at vi skal få ned helsekøene med valgfrihet og mangfold. \n\nMotivert til å stå på for at vi skal ha en skole med kunnskap og mestring for elevene. \n\nMotivert til å stå på for at vi skal ha et Forsvar som reagerer hurtig, er mer slagkraftig og har bedre utholdenhet. \n\nOg motivert til å stå på for at vi skal bygge en bedre infrastruktur som gjør at folk og næringsliv kan ferdes tryggere. \n\nNeste år er det kommune- og fylkestingsvalg. Høyre har store ambisjoner om å vinne det valget, men skal vi klare det trenger vi at flere er med på laget. Vil du bli med på Høyre-laget? Bli medlem og engasjere deg. Jeg lover at du blir tatt godt imot. \n\nMeld deg inn i Høyre her: https://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/