Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Høyre har lagt frem et alternativ budsjettforslag for neste år som bygger opp under det å skape et mer aldersvennlig samfunn og en trygg eldreomsorg som bidrar til at eldre kan leve gode og meningsfulle liv 💙

Postet:
2022-12-14 17:20:05