Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
Statssekretæren i Klimadept meiner at å hjelpe folk med energisparing, slik Stortinget har vedtatt, er å «..ukritisk bruke fellesskapets midler og kanalisere dem i direkte overføring til utenlandske kapitaleeiere». No må det ryddast opp! @Venstre #dax18 https://t.co/KbppLvcQpB

Emneknagger:

Postet:
2022-12-12 08:39:39

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til klima- og miljøministeren
Stortinget vedtok i handsaminga av Energimeldinga å gjere det enklare for folk å få ENØK-støtte til tiltak for å spare energi i heimen. På NRK Dagsnytt18 9/12 karakteriserte Statssekretær Ragnhild Syrstad i KLD dette som «..ukritisk å bruke fellesskapets midler og kanalisere dem i direkte overføring til utenlandske kapitaleeiere», og å «sponse varmepumper til øvre middelklasse». Når vil regjeringa flytte fokus frå å latterliggjere stortingsvedtak om energisparing til å effektuere og gjere det enklare for folk å få ENØK-støtte?