Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
GANGSTERYOGA\n\nTidligere i høst besøkte Asle Aase og jeg Ullersmo fengsel for å delta i Gangsteryoga. Asle er leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbundog selv er jeg Arbeiderpartiets talsperson for kriminalomsorgen. \n\nFørst vil jeg starte med å si at gjenoppbyggingen av kriminalomsorgen er noe av det viktigste Arbeiderpartiet i regjering gjør på justisfeltet. En reell rehabilitering krever flere ting: Nok ansatte, gode bygg og et godt samarbeid mellom fengsel og helsevesen. Like viktig er de utallige frivillige og ideelle organisasjoner som gjør en helt fantastisk jobb for å bidra til nettopp denne rehabiliteringen. \n\nJeg vil her gi en shoutout til “Back in the Ring". De er et nasjonalt tilbud som tilbyr yogaklasser, aktiviteter, arbeidstrening, utdannelse og fordypning i yoga. BITR retter seg spesielt mot rusavhengige, innsatte og alle de som ønsker å gjøre et comeback i livet.\n\nPå Ila, Ringerike, Eidsberg, Ullersmo og i Oslo har man allerede sett de positive effektene av yoga over tid. Mange innsatte har blitt gode rollemodeller for andre da de har fått en mer avslappet framtoning og er mindre aggressive og rastløse. Den største overføringsverdien ligger i at innsatte får muligheten til å bruke soningstiden på en konstruktiv måte.\n\nInne på Ullersmo fengsel tidligere i høst fikk Asle og jeg delta i en gangeryogatime sammen med flere innsatte innsatte og ansatte. Etter timen fikk jeg snakket med flere av de. Om hvordan de opplever soningstiden, savnet etter familie og frustrasjoner i livet. De delte også hvordan de hadde snudd om livet sitt og hva de ønsket for framtida. Jeg gikk ut fra Ullersmo fengsel denne dagen med mye håp og inspirasjon i hjertet. Og en genser i hånda der det stod “GangsterYoga” på. \n\nVi sees, kamerater!\n\nFOTO: Sissel M. Rasmussen / LO-Aktuelt

Postet:
2022-12-12 11:39:21

Delt innhold:
Photos from Kamzy Gunaratnam's post